Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Mijn Blog

Blog

view:  full / summary

Valse Emails in omloop Belastingdienst

Posted on March 4, 2016 at 5:43 AM Comments comments (0)
De Belastingdienst waarschuwt u voor valse e-mails die in omloop zijn. De nieuwste valse mail heeft als onderwerp 'Betalingsachterstand belastingaangifte 2015' en vraagt u op een link te klikken om uw betalingsachterstand te voldoen via iDeal. Open de e-mail niet, maar verwijder hem meteen. De Belastingdienst stuurt nooit dergelijke e-mails over betalingen of betalingsachterstanden.

Meer informatie vindt u op:
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/valse_email_
betalingsachterstand_in_omloop_phishing

Aangifte omzetbelasting wordt in 2016 scherper gecontroleerd:

Posted on February 26, 2016 at 5:52 AM Comments comments (3)
De Belastingdienst implementeert in 2016 nieuwe controlesystemen met betrekking tot de aangifte omzetbelasting en het verschuiven van omzet. De Belastingdienst zal in 2016 strenger op toe zien dat de btw binnen het boekjaar in het juiste tijdvak wordt aangegeven.
 
Waar wordt zoal op gecontroleerd:
Uitreiken van de factuur: de btw moet worden aangegeven in het tijdvak dat de factuur wordt uitgereikt. Wordt de factuur te laat uitgereikt dan moet de btw worden aangegeven in het tijdvak dat de factuur had moeten worden uitgereikt.
-          De factuur moet uiterlijk worden uitgereikt op de 15e dag na afloop van de maand 
           waarin de levering/dienst heeft plaats gevonden. Bijvoorbeeld de levering is op 1 
           maart, is uiterlijk 15 april factureren.
-          Bij een doorlopende dienst (zoals een management fee) moet er minstens één keer 
           per kwartaal een voorschot worden gefactureerd (vaker mag ook). Deze voorschotten
           worden verrekend in de jaarafrekening.
-          Geen factuur. Als er om een of andere reden niet hoeft te worden gefactureerd (zoals 
           bij het kasstelsel), dan moet de btw worden aangegeven in het tijdvak dat de levering/
           dienst plaats vindt.
-          Aftrek voorbelasting. Voor de aftrek van de aan u in rekening gebrachte btw 
           (voorbelasting) is de factuurdatum doorslaggevend. De btw kan alleen worden 
           teruggevorderd in het tijdvak waarin de factuur is gefactureerd. 

Wet DBA (deregulering beoordeling arbeidsrelaties):

Posted on January 29, 2016 at 10:17 AM Comments comments (4)
Hoe staat het met het alternatief voor de VAR de wet Deregulering Beoordeling Arbiedsrelaties DBA. Tijdens het debat met de eerste kamer zijn er door de staatssecretaris een aantal toezeggingen gedaan. Wat betekend dit voor de praktijk?
 
Het alternatief voor de VAR (wet DBA) zal met een maand uitstel in werking treden per 1 mei 2016. Dit betekend dat de bestaande VAR verklaringen een maand langer geldig zullen blijven, namelijk tot 1 mei 2016 in plaats van 1 april 2016. De Belastingdienst zal het eerste jaar van 1 mei 2016 tot 1 mei 2017 wel controleren en waarschuwen, maar terughoudend zijn met sancties wegens overtredingen van de nieuwe wetgeving. Er zal een handleiding gepubliceerd worden op de site van Belastingdienst.
 
Naar verwachting zal de VAR verdwijnen per 1 mei 2016. 

Nieuwe ondernemers moeten langer wachten op hun btw-nummer.

Posted on January 29, 2016 at 10:15 AM Comments comments (0)
Een nieuwe onderneming dient zich uiterlijk één week na de start van de onderneming in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. De Kamer van Koophandel registreert de gegevens in het handelsregister en deze informatie wordt automatisch doorgestuurd naar de Belastingdienst, die een btw-nummer verleent. Dit wordt normaal gesproken binnen 5 dagen verleent.
 
Echter is het begin dit jaar drukker dan anders bij de Kamer van Koophandel met het registreren van nieuwe ondernemingen. Hierdoor kan de Belastingdienst de btw-nummers niet meer binnen vijf dagen verstrekken, maar streeft er naar om dit uiterlijk binnen twaalf werkdagen na inschrijving bij de Kamer van Koophandel te doen. 

Digitalisering Belastingdienst:

Posted on December 9, 2015 at 5:56 AM Comments comments (1)
Zoals u ongetwijfeld heeft gehoord, behoort de bekende blauwe envelop van de Belastingdienst bijna tot het verleden. De Wet elektronische berichtenverkeer Belastingdienst is per 1 november 2015 een feit. Vanaf 2017 worden berichten van de Belastingdienst digitaal verzonden. Ook de Belastingdienst gaat met zijn tijd mee door deze verandering.
 
De staatssecretaris heeft de nodige toezeggingen gedaan om problemen te ondervangen. Zo gaat er een gewenningsperiode gelden voor de aangifte inkomstenbelasting, de uitnodiging voor het doen van aangifte en voor de voorlopige en definitieve aanslagen. In die tijd ontvangt u post zowel digitaal als op papier. Alleen voor particulieren zonder computer zal er voorlopig een uitzondering gemaakt worden en is het mogelijk om ontheffing te krijgen voor het doen van digitale aangifte. De invoering gebeurt stapsgewijs en het proces wordt gemonitord.
 
Wat verandert er voor u?
De Belastingdienst zal steeds meer berichten digitaal gaan versturen. Deze berichten ontvangt u digitaal in uw persoonlijke berichtenbox op MijnOverheid. Het is van belang dat u uw accountant op www.mijn.overheid.nl activeert. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD vraag deze dan aan bij de Belastingdienst. Meer informatie over de digitale post van de Belastingdienst vindt u op;  www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/campagnes/landingspaginas/prive/


Opvolger van de VAR treedt per 1 april 2016 in werking:

Posted on November 11, 2015 at 5:07 AM Comments comments (0)
De VAR gaat vervangen worden door de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelatie. In eerste instantie zou deze per 1 januari 2016 ingaan. De eerste kamer had kritiek op de te snelle invoering van deze wetgeving. Het streven is nu dat de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelatie per 1 april 2016 in werking treedt.
 
De Belastingdienst heeft inmiddels een aantal voorbeeldovereenkomsten op hun website gepubliceerd, de verwachting is dat deze voorbeeldovereenkomsten regelmatig aangevuld zullen worden. Dit zijn zowel sectorspecifieke als algemene voorbeeldovereenkomsten. Bij gebruikmaking van één van de voorbeeldovereenkomsten hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen in te houden en af te dragen, mits hij en de zzp’er (opdrachtnemer) die overeenkomst ook conform die overeenkomst feitelijk uitvoeren. Naast de voorbeeldovereenkomsten kunt u ook zelf een overeenkomst opstellen en deze ter beoordeling voorleggen aan de Belastingdienst.
 
De publicatie van de voorbeeldovereenkomsten staan op:
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/ondernemen/
onderneming_starten/voordat_u_start/ondernemer_voor_inkomstenbelasting/
verklaring_arbeidsrelatie/wetsvoorstel_var_verdwijnt_in_2016/voorbeeldovereenkomsten
 
De Belastingdienst bepaalt alleen of er sprake is van een verplichting om loonheffingen af te dragen en dus niet hoe de inkomsten van de zzp’er fiscaal gezien kwalificeren in de inkomstenbelasting.
 
Wat nu tot april 2016?
Zolang het nieuwe systeem nog niet is ingevoerd, blijft de VAR-systeem van toepassing. Dit houdt in;
-          De VAR blijft tot 1 april 2016 gelden.
-          De VAR-wuo uit 2014 geldt ook tot en met april 2016, onder de voorwaarde dat de 
           werkzaamheden niet veranderen.
-          Een zzp’er die tot en met 1 april 2016 andere werkzaamheden gaat verrichten dan 
           zijn vermeld in de bestaande VAR-wuo moet tot en met april 2016 nog wel opnieuw 
           een VAR aanvragen.
-          Een zzp’er die tussen 1 januari 2015 en 1 april 2016 voor het eerst als zzp’er gaat 
           werken, moet in deze periode nog wel een VAR aanvragen.
 
 

 

Wat is het verschil als u aankopen doet als privé persoon of als ondernemer?

Posted on October 14, 2015 at 3:09 AM Comments comments (101)
Bij een eenmanszaak of VOF (natuurlijk persoon) mag de factuur op naam van de eigenaar/vennoot staan. Bij een rechtspersoon zoals bijvoorbeeld een BV moet de factuur op naam van de onderneming staan anders komt de aftrek van btw in gevaar.

Als ondernemer doet u allerlei aankopen voor uw onderneming maar is het altijd wel verstandig om deze aankopen uit naam van uw onderneming te doen? Voor consumenten gelden er namelijk extra beschermende regels die niet voor ondernemingen gelden, soms is het dan wellicht niet zo verstandig om deze aankopen uit naam van uw onderneming te doen.

Voorbeelden:
Als een ondernemer iets via internet koopt, heeft hij geen wettelijke bedenktijd van min. 14 dagen. Als consument heeft u deze bedenktijd wel.

Als een ondernemer een abonnement afsluit op naam van de onderneming worden deze na afloop stil zwijgend verlengd. Als een consument een abonnement afsluit wordt deze na afloop ook stil zwijgend verlengd maar is deze wel maandelijks opzegbaar (Wet Van Dam). 

Wat als ik geen factuur heb, hoe zit het met de btw:

Posted on September 24, 2015 at 3:29 AM Comments comments (0)
Als u geen factuur heeft ontvangen mag u de btw niet als voorbelasting opgeven in uw aangifte omzetbelasting. Dit geldt niet voor termijnbetalingen van bijvoorbeeld energie. De btw van de voorschotten van energie mag u wel als voorbelasting in uw aangifte omzetbelasting aftrekken. In de energieafrekening die u krijgt, staat het totale btw bedrag. Een eventueel verschil wordt hiermee verrekent in het desbetreffende tijdvak.

Als ik geen factuur heb mag ik dan wel de zakelijke kosten in aftrek brengen?
Als u geen factuur heeft is het voor de inkomstenbelasting mogelijk om toch de gemaakte zakelijke kosten in aftrek te kunnen brengen. U dient dan wel aannemelijk te maken dat het om zakelijke kosten gaat. Zo kunnen vaak de betalingsgegevens al voldoende zijn.
 
Tip:
Bent u een factuur kwijt of heeft u deze niet ontvangen? Vraag dan de (kopie) factuur op. Zo weet u zeker dat u de zakelijke kosten aannemelijk kunt maken en de btw mag terugvorderen.

 

Zakelijke btw die niet aftrekbaar is:

Posted on September 21, 2015 at 7:21 AM Comments comments (0)
Van sommige zakelijke kosten mag u de btw niet als vooraftrek in mindering brengen op uw aangifte omzetbelasting. Terwijl deze zakelijke kosten wel aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. U kunt ze dan als kosten aftrekken.
 
Er zijn zakelijke kosten waarbij een drempel, een vast bedrag of een aftrekbeperking geldt. Welke btw van zakelijke kosten is niet aftrekbaar:
-              De btw berekend over eten en drinken voor uzelf, uw personeel of uw 
               zakenrelaties, genuttigd in een horecagelegenheid.
-              De btw berekend over eten en drinken dat verzorgd wordt door een cateraar in een 
               daarvoor speciaal ingerichte ruimte.
-              De btw die wordt berekend op uitgaven die u maakt voor vrijgestelde omzet.
-              De btw over personeelsvoorzieningen, giften en relatiegeschenken van meer dan 
               € 227,- (2015) per persoon, per jaar.
-              De btw op een factuur die niet voldoet aan de factuureisen.


Kasadministratie is verplicht:

Posted on September 18, 2015 at 6:55 AM Comments comments (2)
Als u onderneemt met contant geld, bent u wettelijk verplicht om een kasadministratie bij het houden. Dit kan doormiddel van een handgeschreven of een digitaal kasboek. Afhankelijk van de omvang van de kasstromen in uw onderneming is het verstandig om uw kasboek dagelijks of wekelijks bij te werken. Zo voorkomt u fouten en dat er iets vergeten wordt.
 
Daarnaast moet u ervoor zorgen dat uw kasmutaties worden ondersteund door kasbescheiden, zoals bonnen en kwitanties. Ook doet u er goed aan om periodiek uw kas na te tellen en deze controle in een kastellijst vast te leggen. 


Rss_feed